נפגשים, משוחחים, פועלים

מועצות ההסכמה עומדות בלב פעילות בניית ההסכמות של הקונגרס הישראלי. המועצות מתנהלות כקבוצות דיון שבהן משתתפים נציגים בולטים של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.
כל מועצת הסכמה מורכבת באופן פרטני לצורך דיון סביב נושא מסוים, כאשר הדיון מנוהל בעזרת כלים גישוריים ועל בסיס נתונים מהשטח שאוסף הקונגרס הישראלי בסקר מדד ההסכמות ובמשאלים שונים.
מועצות ההסכמה מתכנסות במתווה ארצי או מקומי, ומכוונות לא רק לבניית הסכמות אלא גם לפעילויות שטח המקדמות הידברות בין החלקים השונים בחברה הישראלית.

דילוג לתוכן