תוכנית 21 פונה ליזמים חברתיים יהודים וערבים במטרה להכשיר אותם לקדם יוזמות ופתרונות סביב השסע הלאומי בישראל. במפגש השישי של המחזור הנוכחי הגיעו היזמים חברתיים מהחברה הערבית ל"הכוורת – המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל" בלוד, שם שמעו המשתתפים הרצאה מפיה של פולה ברקן, יזמת חברתית, מלווה מיזמים חברתיים ומנהלת פיתוח מיזמים של ארגון הג'וינט וקרנות הביטוח הלאומי. ההרצאה עסקה בחשיבות של אפיון בעיות ובדיוק חזון במיזמים חברתיים בקרב אוכלוסיות מעורבות.

בחלקו השני של המפגש נחלקו היזמים לקבוצות עבודה שהתמקדו באפיון בעיות מרכזיות שמעסיקות את החברה בישראל, ובחשיבה על פתרונות אפשריים מתוך הכלים של בניית הסכמות ויישוב סכסוכים. לסיכום המפגש, מאור כהן, אחד מרכזי התוכנית, הוביל פעילות עיבוד בנושאים הללו.

דילוג לתוכן