משתתפי מועצת ההסכמות היהודית–ערבית סיכמו שנה של מפגשים ועשייה לצמצום השסע הלאומי. בכנס סיכום המועצה, שנערך באופן מקוון, סיפרו הדוברים על מיזמים חינוכיים ואחרים שהצליחו לקדם בזכות הקשרים שנוצרו במועצה, והביעו תקווה להמשיך לפעול יחד לבניית הסכמות בהמשך הדרך.

דילוג לתוכן