לאחר פגרת קיץ קצרה חזרה מועצת ההסכמות הירושלמית לפעילות. בהתאם לתוכנית שגובשה בפגישות הראשונות, המועצה מחולקת כיום לתתי-קבוצות העוסקות בנושאים שעל סדר היום העירוני, כגון איכות הסביבה, בחירות מקומיות, שכונות מעורבות ויחסי דתיים-חילונים, וכדומה. במפגש הנוכחי הציגו הקבוצות את התוכניות שלהן לקידום הנושאים השונים בהם עסקו: חלק מהתוכניות יקודמו ברמה הארצית בליווי הקונגרס הישראלי וחלק אחר יקודם בעזרת שיתופי פעולה עם ארגונים מקומיים.

דילוג לתוכן