השבוע התקיים המפגש השני של מועצת ההסכמות שלנו בתל אביב. לאחר שבמפגש הראשון שמעו המשתתפים על הקהילה החרדית בעיר, במפגש השני שמעו המשתתפים על המגזר החילוני. במסגרת המפגש שוחח רמי לבני, עיתונאי "הארץ", על חילוניות, לאומיות והתמודדותה של החברה החילונית בתל אביב עם המגזר החרדי.

המפגשים הראשונים, שבהם הכירו המשתתפים את החרדים והחילונים בעיר, עוררו שיח ודיון ער בין המשתתפים, דיון אשר מהווה בסיס לבניית שיח של הסכמות הנשען על ידע והיכרות אמיתית, ולא על דעות קדומות או סטריאוטיפים שונים.

דילוג לתוכן