המפגש השישי של מועצת ההסכמות שלנו בירושלים הוקדש ברובו לנושא של תכנון שכונות בעיר שבה מתגוררים תושבים חרדים, דתיים וחילונים. הדיון המעמיק בנושא החל בשאלות מוסריות ואתיות של תכנון ערים בהתאם לאופי תושבים, עבר דרך סקירת מתודולוגיות שונות של התאמת צרכים ספציפיים של תושבים ושכונות לשירותים של העירייה, והסתיים בדוגמאות קונקרטיות מהעיר. בהמשך הדיון הוצגה יוזמה חדשה של חלק מחברי המועצה ל"אמנת כבוד הדדי" לקראת הבחירות המוניציפליות הצפויות בשנת 2023. 

דילוג לתוכן