אחת מאבני היסוד של פעילות הקונגרס הישראלי היא ביצוע מחקר עומק מתמשך על החברה הישראלית, שבא לידי ביטוי ב"מדד ההסכמות".

מדד ההסכמות הוא כלי סקר מחקרי, שבמסגרתו נבחנים היחסים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, בהתאם לארבעת השסעים המרכזיים בחברה הישראלית: השסע הלאומי, השסע האידיאולוגי, השסע הדתי והשסע העדתי. במסגרת המדד נבחנות גם גישות הציבור ביחס לסוגיות אקטואליות הנמצאות על סדר היום, ומצבור הנתונים מאפשר לתכנן פעילויות לקידום בניית ההסכמות החברתיות בישראל.

הגל הראשון של מדד ההסכמות בוצע בשנת 2019, ולאחריו בוצעו עוד שלושה גלים נוספים, נכון לשנת 2022.

מדד ההסכמות בוחן ארבעה מדדי פילוג ואחידות מרכזיים:​

  • זהות מוכללת
  • יחסים בין קבוצות
  • שיתוף פעולה להשגת מטרות משותפות
  • הסכמות לגבי סוגיות במחלוקת

האנשים מאחורי מדד ההסכמות

מדד ההסכמות מבוצע על ידי חוקרים ואנשי אקדמיה מאוניברסיטת בר-אילן:

שחר ליפשיץ

פרופסור שחר ליפשיץ

ראש מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, וממייסדי הקונגרס הישראלי

יוליה אלעד-שטרנגר

ד"ר יוליה אלעד שטרנגר

המחלקה למדעי המדינה, בר-אילן

דר יובל פלדמן

פרופ' יובל פלדמן

הפקולטה למשפטים, בר-אילן

דר אורי אהרונסון

ד"ר אורי אהרונסון

הפקולטה למשפטים, בר-אילן

גלעד וינר

ד"ר עו"ד גלעד וינר

מנהל הקונגרס הישראלי

אתם שואלים - צוות מדד ההסכמות עונה

דילוג לתוכן