מסכימים להכיר

כגוף הפועל מתוך האקדמיה, הקונגרס הישראלי מכיר בחשיבות הידע כבסיס לפעילות גישורית. אנחנו מאמינים שרק כאשר נכיר זה את זה טוב יותר, נוכל להתחיל לבנות הסכמות על החיים המשותפים שלנו כאן בישראל. לשם כך הקמנו את "מסכימים להכיר", זירת הלמידה של הקונגרס הישראלי. בזירה הזו תוכלו ללמוד באופן חווייתי על חלקים ומגזרים שונים בחברה הישראלית באמצעות יחידות לימוד מקוונות העושות שימוש בטקסטים, תמונות, סרטונים, שאלונים ומשחקונים כדי לספק טעימה מכל חלקי החברה הישראלית.

דילוג לתוכן