לפני מספר חודשים הסתיים קורס גישור שהתקיים בשיתוף עם גבעת חביבה אשר יועד לאנשי חינוך יהודים וערבים. מטרת הקורס הייתה לקבל כלים גישוריים שיסייעו למשתתפים ולמשתתפות לפעול בנושא המתח הלאומי בגזרה החינוכית.

במפגש שהתקיים השבוע התעדכנו המשתתפים על היוזמות שנוצרו מאז הסתיים הקורס, ואף הגו והניעו יוזמות חדשות כמו מיזם "מגשרים צעירים" שבו ייקחו חלק בני נוער מהחברה היהודית ומהחברה הערבית.

דילוג לתוכן