במקביל למועצת ההסכמות הנשית שהחלה לפעול לאחרונה בעיר חריש, החלה פעילותה של מועצת הסכמות נוספת. במפגש ההיכרות הראשון שוחחו המשתתפים זה עם זה, הכירו זה את זה ושיתפו את נקודת מבטם על החיים בעיר ואת האתגרים שאיתם מתמודד המגזר שממנו הם מגיעים.

בהמשך העמיקו חברי המועצה ועסקו בסוגיה קונקרטית שעלתה לאחרונה על סדר היום העירוני: התנהלותם של מבני ציבור בעיר בכלל והקאנטרי החדש הצפוי להיבנות בפרט, בדגש על סוגיית פתיחת מבני ציבור בשבת. למרות שחברי המועצה היו חלוקים בדעתם על האופן שבו יש ליישב את הסוגיה, פתרונות שונים כבר החלו לצוף, בהתבסס על שיח משותף והבנת הקווים האדומים של כל צד.

דילוג לתוכן