המפגש השלישי של מועצת ההסכמות בירושלים עסק במיפוי ההסכמות ואי-ההסכמות של המגזר החילוני והמגזר החרדי בעיר, כפי שהן מיוצגות על ידי חברי המועצה.

במהלך המפגש עסקו חברי המועצה בארבעה נושאים הנתונים במחלוקת בנוף העירוני: השכונות המעורבות והקצאת המשאבים המשותפים, הנשים במרחב הציבורי, התחבורה בשבת והבילוי והפנאי בשבת.

החברים התחלקו לקבוצות קטנות, דיברו על הנושאים וניתחו את המורכבות והצדדים השונים של הסוגיות השונות. לאחר מכן, התכנסנו כולם חזרה יחד ומשתתפי המועצה החילונים הציגו את עמדת החרדים בגוף ראשון, בעוד המשתתפים החרדים הציגו את העמדה החילונית בגוף ראשון.

הבשורה המשמעותית שעלתה במפגש הייתה בניית מודל לפתרון אפשרי המוסכם על הצדדים בנוגע לסוגיות הליבה שנידונו במפגש. מודל זה יהווה בסיס עבודה להמשך המפגשים וסביבו תגבש המועצה פתרון הניתן ליישום במרחב החיכוך המאתגר.

דילוג לתוכן