המפגש השביעי של חברי מועצת ההסכמות הירושלמית חוּלק לשניים: בחציו הראשון סיכמו המשתתפים את התהליך שעברו, חזרו על הנתונים והידע שלמדו במפגשים ודנו בכלים שרכשו עד כה. בחציו השני בחרו המשתתפים את שני המיזמים שבהם ימשיכו לעסוק בהמשך פעילות המועצה.

המיזם הראשון הוא מודל שמיועד למנהלים הקהילתיים בשכונות המעורבות בעיר, והמיזם השני הוא בניית מסמך שמתווה עקרונות של שיח ושפה למתמודדים בבחירות המוניציפליות, במטרה לאפשר מרחב בחירות מכבד ומפרה יותר בעיר.

נוסף על כך, התחילו חברי המועצה לתכנן את כנס ההשקה שבו יציגו את שני המיזמים בפני קהילת הקונגרס הישראלי, השותפים ובעלי העניין.

דילוג לתוכן