נציגי מועצת ההסכמות באופקים קיימו לאחרונה שני מפגשים עם בכירים שונים בעירייה, במטרה לזהות מוקדים לפעילות משותפת שיכולה לתרום לחוסנן של כלל הקהילות בעיר. אחד המפגשים עסק בנושאי חינוך, והשני התמקד בנושאי רווחה וקהילה. כתוצאה ממפגשים אלה, שכללו נציגים ממגוון מגזרים בעיר, החלה מועצת ההסכמות לדון יחד עם העירייה במספר מיזמים ושיתופי פעולה עירוניים, ביניהם פעילות בשכונות מוחלשות, פעילות עם תושבים חדשים, שיתופי פעולה שיסייעו במצבי חירום וקיום מפגשים והכשרות שיסייעו בהפחתת מקרי אלימות בתוך המשפחה.

דילוג לתוכן